Combo (3 khóa) Tự học kế toán tổng hợp


3

Hotline : 090 488 6095

TỰ HỌC THÀNH THẠO CHỈ 30 PHÚT MỖI NGÀY

-10%

1.700.000đ

1.900.000đ

  • Sinh viên các năm tại trường đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế... hoặc không chuyên ngành kế toán chưa có kinh nghiệm
  • Sinh viên năm cuối cần học kế toán để bổ sung và trau dồi kiến thức về nghiệp vụ kế toán
  • Người mới đi làm nhưng chưa có kinh nghiệm và nghiệp vụ kế toán, cần một lộ trình cung cấp đầy đủ kiến thức về kế toán và bổ sung thêm kinh nghiệm làm việc thực tế từ những chuyên gia đi trước.
  • Người muốn "rẽ ngang" sang nghề kế toán nhưng chưa có kiến thức nền tảng
  • Người muốn học kế toán để nhận thêm công việc kế toán dịch vụ tại nhà
  • Nhà quản lý, lãnh đạo cấp cao cần học để hiểu sâu hơn về kế toán cũng như nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp.

CHI TIẾT LỘ TRÌNH KHÓA HỌC

Khóa 1: Kế toán cho người mới bắt đầu
PHẦN 1 : NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Bài 1: Hệ thống tài khoản kế toán
Bài 2: Nguyên tắc hạch toán kế toán
Bài 3: Hạch toán hàng tồn kho
Bài 4: Hạch toán công cụ dụng cụ, tài sản cố định
Bài 5: Hạch toán doanh thu
Bài 6: Hạch toán chi phí
Bài 7: Xác định kết quả kinh doanh
Bài 8: Lên Báo cáo tài chính
Bài 9: Hạch toán theo hóa đơn chứng từ tại Doanh nghiệp

PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ GTGT
Bài 10: Văn bản pháp luật mới nhất và giới thiệu bộ hóa đơn chứng từ để kê khai
Bài 11: Các phương pháp kê khai thuế GTGT
Bài 12: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Bài 13: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và Báo cáo sử dụng hóa đơn
Bài 14: Hướng dẫn làm tờ khai thuế bổ sung
Bài 15: Hướng dẫn nộp tờ khai và tiền thuế GTGT

PHẦN 3 : GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM
Bài 16: Pháp luật về hợp đồng lao động
Bài 17: Hướng dẫn làm thang bảng lương
Bài 18: Quy định về bảo hiểm
Bài 19: Tối ưu tiền bảo hiểm
Bài 20: Tối ưu chi phí tiền lương
Bài 21: Bài kiểm tra trắc nghiệm

Khóa 2: Kế toán thuế tổng hợp Misa 2019
PHẦN 1 : KIẾN THỨC CHUNG
Bài 1: Tạo dữ liệu kế toán
Bài 2: Chia sẻ công việc của Kế toán tổng hợp
Bài 3: Kiến thức chung về chế độ kế toán doanh nghiệp
Bài 4: Nhập số dư đầu kỳ

PHẦN 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
Bài 5: Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hạch toán vốn bằng tiền
Bài 6: Hạch toán góp vốn bằng tiền mặt
Bài 7: Hạch toán góp vốn bằng chuyển khoản
Bài 8: Góp vốn bằng tài sản cố định
Bài 9: Tạm ứng tiền cho nhân viên
Bài 10: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
Bài 11: Ứng trước tiền cho người bán
Bài 12: Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt
Bài 13: Nhận ứng trước tiền của khách hàng
Bài 14: Thanh toán tiền tiếp khách
Bài 15: Thanh toán tiền văn phòng phẩm
Bài 16: Thanh toán tiền điện sáng
Bài 17: Thanh toán tiền vận chuyển
Bài 18: Thanh toán tiền thưởng, phúc lợi
Bài 19: Thanh toán tiền công tác phí, phòng nghỉ
Bài 20: Thanh toán tiền vé máy bay
Bài 21: Thanh toán tiền du lịch
Bài 22: Thanh toán tiền mua công cụ dụng cụ
Bài 23: Chi nộp phạt hành chính bảo hiểm
Bài 24: Thanh toán tiền phí quản lý tài khoản
Bài 25: Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng

PHẦN 3 : KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA DỊCH VỤ
Bài 26: Chia sẻ quy định về mua hàng
Bài 27: Chứng từ hạch toán mua hàng thanh toán bằng tiền mặt
Bài 28: Hạch toán hóa đơn mua hàng thanh toán bằng chuyển khoản
Bài 29: Mua hàng chưa thanh toán chứng từ và hạch toán
Bài 30: Mua hàng đối trừ vào tiền đã ứng trước cho khách hàng
Bài 31: Chứng từ hạch toán mua xăng dầu
PHẦN 4 : KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN
Bài 32: Các vấn đề cần quan tâm đối với xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu
Bài 33: Hạch toán bán hàng thu ngay bằng tiền mặt
Bài 34: Hạch toán hóa đơn bán hàng thu bằng chuyển khoản
Bài 35: Hạch toán hóa đơn bán hàng chưa thanh toán
Bài 36: Thu tiền bán hàng của khách hàng bằng chuyển khoản
Bài 37: Thanh toán tiền cho nhà cung cấp
Bài 38: Hoa hồng bán hàng, chứng từ, tính và hạch toán chi phí hoa hồng

PHẦN 5 : KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Bài 39: Một số sai lầm cần tránh đối với tài sản cố định và chi phí trả trước
Bài 40: Chứng từ hạch toán Tài sản cố định và khai báo khấu hao TSCĐ
Bài 41: Chứng từ hạch toán công cụ dụng cụ và ghi tăng hàng loạt
Bài 42: Hạch toán chi phí trả trước và ghi tăng đơn chiếc

PHẦN 6 : KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN BẢO HIỂM
Bài 43: Chia sẻ quy định về tiền lương và các khoản trích theo lương
Bài 44: Chứng từ, hạch toán chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm
Bài 45: Hạch toán nộp tiền bảo hiểm

PHẦN 7 : KẾ TOÁN TIỀN VAY VÀ CÁC KHOẢN KHÁC
Bài 46: Các sai sót về chi phí đi vay có thể trả giá bằng tiền
Bài 47: Hạch toán vay tiền nhập quỹ
Bài 48: Tính và hạch toán chi phí lãi vay
Bài 49: Hạch toán Nộp thuế thu nhập cá nhân

PHẦN 8 : KÊ KHAI THUẾ
Bài 50: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Bài 51: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT
Bài 52: Hướng dẫn lập báo cáo sử dụng hóa đơn

PHẦN 9 : KẾT CHUYỂN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, IN CHỨNG TỪ SỔ SÁCH
Bài 53: Tính phân bổ chi phí công cụ dụng cụ
Bài 54: Tính phân bổ chi phí khấu hao
Bài 55: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh trước thuế
Bài 56: Hướng dẫn tính chi phí thuế TNDN hiện hành và lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN
Bài 57: Hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành
Bài 58: Lập Bảng CDKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT và Thuyết minh BTCT
Bài 59: Đánh lại số chứng từ và in chứng từ hàng loạt
Bài 60: In Báo cáo chưng từ sổ sách kế toán và các bảng biểu liên quan
Bài 61: Kiểm tra soát xét nhanh và chia sẻ một số công việc cần làm khi kết thúc năm tài chính
Bài 62: Sao lưu và phục hồi dữ liệu kế toán

Khóa 3: Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa
PHẦN 1 : GIỚI THIỆU KIẾN THỨC CHUNG
Bài 1: Tạo dữ liệu kế toán
Bài 2: Hướng dẫn tổng quát sử dụng phần mềm Misa
Bài 3: Chia sẻ Công việc của Kế toán tổng hợp
Bài 4: Hướng dẫn chứng từ để học một cách hiệu quả
Bài 5: Nhập số dư đầu kỳ
Bài 6: Tạo chi tiết các ngân hàng và trên cân đối phát sinh
Bài 7: Sửa lại số dư cho các chi tiết các ngân hàng trên cân đối phát sinh

PHẦN 2 : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
Bài 8: Hạch toán góp vốn bằng tiền mặt
Bài 9: Hạch toán góp vốn bằng chuyển khoản
Bài 10: Góp vốn bằng tài sản cố định
Bài 11: Tạm ứng tiền cho nhân viên
Bài 12: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
Bài 13: Ứng trước tiền cho người bán
Bài 14: Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt
Bài 15: Nhận ứng trước tiền của khách hàng
Bài 16: Thanh toán tiền tiếp khách
Bài 17: Thanh toán tiền văn phòng phẩm
Bài 18: Thanh toán tiền điện sáng
Bài 19: Thanh toán tiền vận chuyển
Bài 20: Thanh toán tiền thưởng, phúc lợi
Bài 21: Thanh toán tiền công tác phí, phòng nghỉ
Bài 22: Thanh toán tiền vé máy bay
Bài 23: Thanh toán tiền du lịch
Bài 24: Thanh toán tiền mua công cụ dụng cụ
Bài 25: Chi nộp phạt hành chính bảo hiểm
Bài 26: Thanh toán tiền phí quản lý tài khoản
Bài 27: Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng

PHẦN 3 : KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA DỊCH VỤ
Bài 28: Chứng từ, hạch toán mua hàng hóa nhập kho
Bài 29: Chứng từ hạch toán mua dịch vụ

PHẦN 4 : KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN
Bài 30: Chứng từ, định khoản, ghi sổ bán hàng hóa, dịch vụ thu tiền mặt, tiền gửi
Bài 31: Thu tiền bán hàng
Bài 32: Trả tiền nhà cung cấp
Bài 33: Hoa hồng bán hàng, chứng từ, tính và hạch toán chi phí hoa hồng

PHẦN 5 : KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHO PHÍ TRẢ TRƯỚC
Bài 34: Chứng từ hạch toán Tài sản cố định và Khấu hao
 Bài 35: Chứng từ hạch toán công cụ dụng cụ và phân bổ chi phí trả trước
Bài 36: Chi thanh toán tiền mua TSCĐ

PHẦN 6 : KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN BẢO HIỂM
Bài 37: Chứng từ, hạch toán chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm
Bài 38: Hạch toán nộp tiền bảo hiểm

PHẦN 7 : KẾ TOÁN TIỀN VAY VÀ CÁC KHOẢN KHÁC
Bài 39: Chứng từ hạch toán khoản vay và chi phí đi vay
Bài 40: Tính và hạch toán chi phí lãi vay
Bài 41: Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân
Bài 42: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

PHẦN 8 : KÊ KHAI THUẾ
Bài 43: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT
Bài 44: Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN
Bài 45: Hướng dẫn lập Báo cáo sử dụng hóa đơn
PHẦN 9 : CÁC BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, IN CHỨNG TỪ SỔ SÁCH
Bài 46: Tính trị giá xuất kho
Bài 47: Tính phân bổ chi phí công cụ dụng cụ
Bài 48: Tính phân bổ chi phí khấu hao
Bài 49: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh
Bài 50: Lập bộ Báo cáo tài chính
Bài 51: Hướng dẫn In nhanh toàn bộ chứng từ sổ sách kế toán
Bài 52: Kiểm tra soát xét nhanh và chia sẻ một số công việc cần làm khi kết thúc năm tài chính


MUA NGAY

QUYỀN LỢI CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG UNICA

Học trực tuyến

mọi lúc, mọi nơi

Thanh toán 1 lần

học lại thoải mái

Hoàn tiền 7 ngày

nếu không hài lòng

Giao tận nhà

miễn phí toàn quốc

Bạn cần chúng tôi giúp đỡ?

Nếu cần hướng dẫn chi tiết về bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc học Online tại Unica, xin hãy thoải mái liên hệ chúng tôi.

LIÊN HỆ

Hỗ trợ khách hàng

090 - 488 - 6095

©2017 Allrights reserved LadiPage Vietnam

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 247 Cầu Giấy, Hà Nội - 25 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 090 488 6095

Email: cskh@unica.vn

Website: unica.vn

Chúng tôi rất vui khi được phục vụ các bác, cô chú, anh chị và các bạn ham học và có tinh thần tự học. Xin hãy góp ý cho chúng tôi những điều khiến mọi người chưa hài lòng, đó là những điều đáng quý nhất đối với Unica và các giảng viên.

Xin trân trọng cảm ơn.